ŻYCIE JEST CUDEM

„Życie jest cudem” to ogólnopolska akcja organizowana corocznie przez Komendę Główną OHP w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia. Przedsięwzięcie  ma na celu podkreślenie szacunku i społecznego znaczenia rodziny w życiu  każdego człowieka a zwłaszcza dziecka, wspomaganie uczestników którzy łączą obowiązek nauki szkolnej i zdobywanie zawodu w OHP z opieką wychowawczą nad swoimi dziećmi a w rezultacie  niwelowanie zagrożenia wypadnięciem z systemu edukacji uczestników OHP będących młodocianymi rodzicami.

 Wszystkie te założenia przyświecają też pracy opiekuńczo-wychowawczej naszej kadry pedagogicznej, w związku z czym,  placówka z pełnym zaangażowaniem wzięła czynny udział w realizacji przedsięwzięcia. Wręczenia pakietów upominkowych ufundowanych przez Komendanta Głównego OHP dokonała Dyrektor CKiW OHP w Gołdapi Pani Urszula Jankowska – składając przy tym życzenia świąteczne. Zestaw upominkowy obejmował: książkę pt. „A z narodzeniem Jezusa było tak…”, kartkę świąteczną z przesłaniem Komendanta Głównego OHP, kartę podarunkową Rossmann oraz torbę firmową OHP.

Wszystkim naszym uczestnikom i ich rodzinom życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Bożonarodzeniowych.

                 

                                                                                                         Kadra pedagogiczna.