Zakończenie projektu „ Młody kucharz i mechanik na Europejskim stażu”.

Centrum Kształcenia  i Wychowania OHP w Gołdapi wraz z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) programu Erasmus+  zrealizowały projekt staży zawodowych w Niemczech nr projektu POWERVET 2020-1-PL01-KA102-080266  .

W ramach projektu „ Młody kucharz i mechanik na Europejskim stażu”, udział wzięło 32 uczniów oraz 4 osoby kadry. Uczestnicy odbyli  zajęcia językowe; uczestniczyli w zajęciach z przygotowania kulturowego (gdzie poznali kulturę i zwyczaje panujące u naszych sąsiadów) oraz w zajęciach dydaktyczno-pedagogicznych  m.in.  na temat motywacji i realizacji celów życiowych.

Pierwsza grupa, ucząca się zawodu mechanik pojazdów, odbyła dwutygodniowy staż zawodowy w miejscowości Brandenburg, w ośrodku szkolenia zawodowego UAZ. Miedzy innymi budowali obwody pneumatyczno-elektryczne, tworzyli poprawne instalacje elektryczne pojazdów na stanowiskach treningowych. Demontowali i montowali silnik diesla i uruchamiali go. Poznawali budowę pojazdów, wykonywali połączenia  elementów metalowych. W ten sposób nabyli nowe umiejętności i kompetencje.

Druga grupa – w zawodzie kucharz odbyła dwutygodniowy staż zawodowy w miejscowości Frankfurtu nad Odrą w Niemczech. Poznali tajniki sztuki kulinarnej oraz  regionalnej. Pod okiem mistrzów sztuki kulinarnej i cukierniczej zdobyli doświadczenia gastronomiczne  udoskonalając swoje umiejętności.

W czasie wolnym uczniowie poznawali kulturę niemiecką, zwiedzali Brandenburg, Frankfurt, Berlin i Poczdam. Zwiedzili wiele ciekawych miejsc, piękne budowle, zabytki oraz ZOO.

Po powrocie podzielili się zdobytą wiedzą z rówieśnikami i mieszkańcami Gołdapi oraz pracownikami CKiW OHP w Gołdapi.

Na zakończenie projektu każdy z uczestników otrzymał certyfikat Europass, który poświadcza ich zaangażowanie i nabyte umiejętności.

Jako Koordynator projektu dziękuję wszystkim za pomoc i udział w realizacji projekcie.

 

Andrzej Gutowski