Wojewódzkie eliminacje

29 kwietnia w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Mrągowie odbył się 2 etap konkursu ,,Sprawny w zawodzie 2022” w zawodzie kucharz.

Celem konkursu było stworzenie uczestnikom OHP kończącym w roku 2022 cykl kształcenia zawodowego, możliwość sprawdzenia poziomu ich przygotowania do zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych  oraz wyłonienie spośród uczestników zwycięzcy, który  będzie reprezentować nasze województwo na etapie ogólnopolskim.

W konkursie uczestniczyło sześć 1- osobowych zespołów młodzieży OHP, które zajęły pierwsze miejsca w eliminacjach wewnętrznych.

Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna konkursu obejmowała test sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu kwalifikacji właściwych dla zawodu. Test zawierał 20 pytań. Część praktyczna obejmowała wykonanie pierogów ukraińskich ,,Warenyky” z surówką z marchwi i pora. Kryteria oceny obejmowały takie elementy jak: umiejętność zorganizowania i przygotowania stanowiska roboczego, dokładność wykonania zadania, dobór metod i technik wykonawczych, czas i rytm pracy, ocena organoleptyczna potrawy oraz sposób i estetyka podania.

Wszyscy uczestnicy wykazali się dużym doświadczeniem i umiejętnościami zawodowymi. Rywalizacja była na wysokim poziomie. Uczestnik CKiW OHP w Gołdapi zdobył zaszczytne 3 miejsce na podium.

Podczas oficjalnego zakończenia konkursu zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy upominki.

                                                                                                                                                     Gratulujemy