„Tolerance is our future”

21 czerwca 2022 r. młodzież z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi spotkała się przy ognisku w Lesie Kumiecie. Gdzie prowadziła spotkanie i rozmowę online z młodzieżą z Czech. Rozmawiali na temat ewaluacji projektu. Przypominali sobie miłe i wesołe chwile z okresu wymiany i pobytu młodzieży w Gołdapi. Znaleźli jeden elementu, który chcieli by poprawić przy następnej wymianie młodzieży, a był nim czynnik pogodowy. Wszyscy uczestnicy, jednogłośnie stwierdzili, że potrzebują tego typu spotkań, na których uczą się od siebie nawzajem, a tolerancja jest jednym z podstawowych elementów życia. Nie ma ludzi jednakowych. Każdy ma takie cechy jakie mu przydzieliła natura i życie. Osoby z różnymi ułomnościami mają prawo do szacunku, tolerancji i godnego bycia człowiekiem.


Młodzież umówiła się, że będzie nadal utrzymywać ze sobą kontakt i chętnie spotkają się w przyszłości, podczas realizacji innych projektów.


Koordynator projektu: Andrzej Gutowski