„Sprawny w zawodzie 2022”

W dniu 9 maja 2022r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi rozpoczął się III etap ogólnopolskiego konkursu „Sprawny w   zawodzie 2022” w kategorii –  kucharz, mechanik pojazdów samochodowych,  fryzjer oraz BHP z elementami prawa pracy. Zgodnie z ramowym harmonogramem konkursu,  w obecności komisji konkursowej przeprowadzono odprawę i dokonano losowania numerów zespołów – a tym samym kolejności przystępowania do zadania praktycznego w poszczególnych kategoriach.

W dniu dzisiejszym (tj. 10 maja)  wszyscy uczestnicy konkursu we wszystkich kategoriach,  reprezentujący poszczególne  Wojewódzkie Komendy OHP przystąpili do  pierwszego zadania – testu teoretycznego.  Również dzisiaj, osiem zespołów z obu kategorii  przystąpi do zadań praktycznych, natomiast pozostali wezmą udział w rekreacji turystycznej w Republice Ściborskiej.

 

            Kadra pedagogiczna