Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów

 Długotrwała pandemia wymusiła zmianę formy kształcenia dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych. Widoczne są tego skutki – pogarszanie się kondycji psychicznej uczniów. Uczniowie są zmęczeni, apatyczni. Skutkuje to trudnościami w nauce, a także wzrostem zachowań ryzykownych czy nadużywaniem korzystania z mediów elektronicznych. Trzeba natychmiast temu przeciwdziałać. Razem ze specjalistą psychologiem Piotrem Jankowski przygotowaliśmy program wsparcia naszej młodzieży z CKiW OHP.    Poradnictwo psychologiczne jest niezmiernie ważne, szczególnie dla osób młodych borykających się z nagromadzonymi wydarzeniami życiowymi lub przeżywającymi kryzysy rozwojowe. Pomoc odbywa się w formie spotkań indywidualnych i  grupowych. Uczestnicy którzy zaczynają swoją edukację w pierwszych klasach szkoły branżowej są  obligatoryjnie objęci „Procesem wsparcia  młodzieży OHP” w tym zakresie. 

 

Kadra wychowawcza