Ogólnopolski Konkurs Młodzieży OHP w Gołdapi

„Sprawny w zawodzie 2022”

Ogólnopolski Konkurs Młodzieży OHP w Gołdapi

W dniach 09-12 maja 2022 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP
w Gołdapi odbył się III etap Ogólnopolskiego Konkursu „Sprawny
w zawodzie 2022” w czterech kategoriach: kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer oraz BHP Organizatorem konkursu była Komenda Główna OHP w Warszawie we współpracy z gołdapskim centrum. Celem konkursu było sprawdzenie poziomu przygotowania zawodowego  uczestników do zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych,  które odbędą się pod koniec roku szkolnego.

W konkursie udział wzięli uczestnicy 16 Wojewódzkich Komend OHP – laureaci  eliminacji wojewódzkich. We wszystkich kategoriach zespoły były jednoosobowe.

Konkurs stanowiły  dwa etapy – część  teoretyczną i praktyczną. Suma punktów z obu części stanowiła punktację końcową  w danej kategorii.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu  czuwały komisje, które w efekcie swojej pracy wyłoniły zwycięzców w każdej z kategorii. Należy podkreślić że w zawodzie fryzjer przewodniczącym komisji był Grzegorz Kozioł – Międzynarodowy Mistrz Fryzjerstwa. Nasz Mistrz zaprosił finalistów trzech pierwszych miejsc na tygodniowe szkolenie w Gołdapi w jego salonie fryzjerskim. To bardzo miły gest  i jednocześnie zaszczyt dla  uczestników OHP.

W kategorii mechanik pojazdów samochodowych: I miejsce zdobył Piotr Dziewiątkowski z Warmińsko-Mazurskiej WK OHP. II miejsce – Karol Bartosik z Świętokrzyskiej WK OHP,  III miejsce  –  Dawid Cimander ze  Śląskiej WK OHP.

W kategorii kucharz na podium stanęli: I miejsce – Gabriel Czerwiński  ze Świętokrzyskiej WK OHP,  II miejsce Seweryn Pietrzak z Zachodniopomorskiej WK OHP,  III miejsce Jakub Sieczka z Kujawsko-Pomorskiej WK OHP.

W kategorii fryzjer I miejsce zajęła : Emilia Malska z Podlaskiej WK OHP,  II miejsce Oliwia Wielkiewicz z Małopolskiej WK OHP,  III miejsce Weronika Szymańska z Łódzkiej WK OHP.

W kategorii BHP I miejsce: Piotr Krajewski z Warmińsko –Mazurskiej WK OHP, II miejsce Korneliusz Jędras z Małopolskiej WK OHP, III miejsce Dominika Antoniewicz z Lubelskiej WK OHP.

Zwycięskie drużyny otrzymały puchary, dyplomy oraz  nagrody rzeczowe ufundowane przez Komendę Główną OHP w Warszawie. Pozostali uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali listy gratulacyjne oraz upominki.

Wszystkim zwycięzcom oraz uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!

 

                                                                                                         Kadra pedagogiczna