Zamówienia aktualne

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 10 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wysłaniu ogłoszenia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS191-464973.pdf

SIWZ.pdf

Załącznik Nr 1.1 Opis zamówienia kurs wózek widłowy OSDZ.doc

Załącznik Nr 1.2 Opis zamówienia kursu zawodowego fryzjer OSDZ.doc

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług.doc

Załącznik nr 5 Grupa Kapitałowa.doc

Załącznik nr 6 Wzór umowy.doc

Załącznik nr 7 Informacja RODO.doc

Załącznik nr 8 Klucz publiczny.doc

Załącznik nr 9 Identyfikator postepowania.doc

KluczPubliczny_Oferta_PostepowanieID_57285e9d-4ebb-4c87-9864-e3c497e44814.asc


ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH (OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO, FRYZJER) DLA 10 UCZESTNIKÓW PROJEKTU   „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” – GOŁDAP 

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-OJS176-429362.pdf

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.pdf

Ogłoszenie o sprostowaniu 2019-OJS166-407362.pdf

informacja z otwarcia ofert.pdf

informacja o postępowaniu.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS160-395139.pdf

SIWZ.pdf

Ogłoszenie o sprostowaniu.pdf

SIWZ PO ZMIANIE.pdf

KluczPubliczny_Oferta_PostepowanieID_c0fa58af-fce5-4309-8342-341bcb497d69.asc

Załącznik Nr 1.1 Opis zamówienia kurs wózek widłowy OSDZ.doc

Załącznik Nr 1.2 Opis zamówienia kursu zawodowego fryzjer OSDZ.doc

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 3 Wykaz osób.doc

Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania.doc

Załącznik nr 5 Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału.doc

Załącznik nr 6 Oświadczenie WUP.doc

Załącznik nr 7 Wykaz wykonanych usług.doc

Załącznik nr 8 Grupa Kapitałowa.doc

Załącznik nr 9 Wzór umowy.doc

Załącznik nr 10 Informacja RODO.doc

Załącznik nr 11 Klucz publiczny.doc

Załącznik nr 12 Identyfikator postepowania.doc


WYŻYWIENIE: USŁUGA WYŻYWIENIA 10 UCZESTNIKÓW PROJEKTU „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI”

informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – wyżywienie OSDZ YEI.doc

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc.doc

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc

Załącznik nr 5 Wzór umowy.doc

Załącznik nr 6 Oświadczenie Grupa kapitałowa.doc

Załącznik nr 7 Informacja RODO.doc

informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyborze oferty.pdf


WIZERUNEKUsługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów kreowania wizerunku wraz z usługą stylisty i zakupem ubioru zakończonych metamorfozą 10 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” 

informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis zamówienia.doc

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 3 Wykaz osób.doc

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

Załącznik nr 5 Oświadczenie ospełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc

Załącznik nr 6 Wykaz wykonanych usług.doc

Załącznik nr 7 Grupa Kapitałowa.doc

Załącznik nr 8 Wzór Umowy.doc

Załącznik nr 9 Informacja RODO.doc

Informacja z otwarcia ofert.pdf

informacja o wyborze oferty.pdf


WYŻYWIENIEUsługa wyżywienia 10 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” – cykl II 

Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia – wyżywienie OSDZ YEI.doc

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.doc

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc.doc

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc

Załącznik nr 5 Wzór umowy.doc

Załącznik nr 6 Oświadczenie Grupa kapitałowa.doc

Załącznik nr 7 Informacja RODO.doc

Informacja o unieważniniu postępowania.pdf


ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE KURSÓW ZAWODOWYCH (OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO, FRYZJER) DLA 10 UCZESTNIKÓW PROJEKTU   „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” – GOŁDAP 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-OJS157-389189-pl-1.pdf

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS143-353284-pl

Załącznik Nr 1.1 Opis zamówienia kurs wózek widłowy OSDZ

Załącznik Nr 1.2 Opis zamówienia kursu zawodowego fryzjer OSDZ

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz osób

Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 5 Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału

Załącznik nr 6 Oświadczenie WUP

Załącznik nr 7 Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 8 Grupa Kapitałowa

Załącznik nr 9 Wzór umowy

Załącznik nr 10 Informacja RODO

Załącznik nr 11 Klucz publiczny

Załącznik nr 12 Identyfikator postepowania

ab7ea83e-32e0-4f18-8b01-ae1913a94c73.asc

Informacja o unieważniniu postępowania.pdf


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA na wywóz odpadów komunalnych z terenu obiektów Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Informacja o wyborze oferty


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę produktów spożywczych suchych do CKiW Ochotniczych Hufców Pracy w Gołdapi

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Informacja o unieważnieniu postępowania