Ogólnopolski Konkurs Młodzieży OHP„Najsprawniejszy w zawodzie 2019”w kategorii Kucharz oraz Mechanik pojazdów samochodowych

W dniach 21-24 maja 2019 roku w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi odbył się III etap Ogólnopolskiego Konkursu „Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w dwóch kategoriach: kucharz oraz mechanik pojazdów samochodowych. Organizatorem konkursu była Komenda Główna OHP w Warszawie we współpracy z gołdapskim Centrum. Celem konkursu było sprawdzenie poziomu przygotowania zawodowego  uczestników do zewnętrznych egzaminów kwalifikacyjnych, do których przystąpią […]

Read more

„Najsprawniejszy w zawodzie 2019”

W dniu 21 maja 2019r. w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi rozpoczął się III etap ogólnopolskiego konkursu „Najsprawniejszy w   zawodzie 2019” w kategorii –  kucharz oraz mechanik pojazdów samochodowych. Zgodnie z ramowym harmonogramem konkursu,  w obecności komisji konkursowej przeprowadzono odprawę i dokonano losowania numerów zespołów – a tym samym kolejności przystępowania do zadania praktycznego w poszczególnych kategoriach. W […]

Read more

Warsztaty profilaktyczne dla uczestników oraz szkolenie kadry pedagogicznej

W CKiW OHP w Gołdapi odbyły się warsztaty profilaktyczne dla młodzieży dotyczące depresji i zachowań autoagresywnych. Warsztat jest odpowiedzią na efekt rosnącego zjawiska zaburzeń depresyjnych wśród młodzieży. Jak twierdzą lekarze coraz więcej młodych osób ma problemy ze swoimi emocjami, co nie zawsze spotyka się ze zrozumieniem u nauczycieli i rówieśników. W ramach zajęć zostało omówione zjawisko depresji jako stanu emocjonalnego […]

Read more

Sadzimy rośliny – pomagamy Ziemi.

W ramach inicjatywy samorządowej pt ,,Sadzimy rośliny pomagamy ziemi „ uczniowie CKiW OHP w Gołdapi wraz z kadrą  wychowawczą zorganizowali akcję sadzenia drzewek na terenie naszego  obiektu szkolnego. Sadzenie drzew nie tylko jest zajęciem pożytecznym, ale również przyjemnym – o długotrwałych efektach. Chęć pozostawienia po sobie trwałego śladu w postaci rosnącego przez wieki drzewa przyświecała wielu postaciom historycznym, które zostały […]

Read more

Program wojewódzki „Moje kompetencje zawodowe”

W CKiW OHP w Gołdapi dobiegła końca realizacja wojewódzkiego programu aktywizacji zawodowej pt.:„Moje kompetencje zawodowe”. Głównym celem programu było przygotowanie uczestników OHP kończących cykl kształcenia na poziomi gimnazjalnym i ZSZ do wejścia na rynek pracy. Uczestnicy programu dowiedzieli się czym są kompetencje i predyspozycje zawodowe oraz  jak aktywnie poszukiwać zatrudnienia. Dzięki programowi młodzież dokonała   bilansu własnych umiejętności i możliwości – […]

Read more

Kontynuacja cyklu warsztatów dla młodzieży

         W CKiW OHP w Gołdapi  kontynuuje się realizację cyklu warsztatów edukacyjnych, poświeconych problematyce uzależnień.. Materiał obejmuje pięć bloków tematycznych stanowiących jedną całość. Dzisiaj odbyła się część druga pt.:„Trawa” oraz trzecia pt.: „Amfetamina”. Zajęcia przeprowadził instruktor terapii uzależnień Leszek Korzeniecki. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników: przyczyniły się do wzrostu świadomości na temat szkodliwego działania  substancji psychoaktywnych na organizm […]

Read more

Lekcja leśnictwa w plenerze

Wędrując po lasach, łąkach napotykamy na swoich ścieżkach wiele ciekawych urządzeń łowieckich, które różnią się od siebie rodzajem, wielkością, wyglądem i przeznaczeniem. Urządzenia łowieckie budowane są przez myśliwych, leśników.  Nie budują ich tylko dla siebie i dla swoich potrzeb. Każde urządzenie jest prawnie chronione, a korzystać z nich mogą wszyscy i tak z reguły jest. Spacerując po lasach niejednokrotnie korzystamy […]

Read more

KONKURS PAPIESKI

Komenda Główna OHP wraz z Małopolską Wojewódzką Komendą OHP tradycyjnie jest organizatorem XIX Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego, którego tegoroczny tytuł brzmi ,, Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi ! „. Celem konkursu jest niesienie optymizmu wypływające z nauk Jana Pawła II . Co roku uczestnicy CKiW OHP w Gołdapi mają możliwości wykazania się swoimi umiejętnościami plastycznymi, jednocześnie […]

Read more

Wojewódzkie Prezentacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP- Ostróda 2019

Wojewódzkie Prezentacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP- Ostróda 2019 11 kwietnia na Zamku w Ostródzie  odbyły się Wojewódzkie Prezentacje Amatorskiej Twórczości Artystycznej Młodzieży OHP, organizowane przez Warmińsko-Mazurską Wojewódzką Komendę OHP, oraz Hufiec Pracy w Ostródzie. Na przegląd artystyczny przybyli zaproszeni goście, uczestnicy wraz z opiekunami z jednostek OHP z całego województwa prezentując swoje talenty w czterech kategoriach: śpiew, taniec, teatr i […]

Read more

 „Be smart, be eco”

 „Be smart, be eco” 6 kwietnia 2019 r. zakończyła się kolejna międzynarodowa wymiana młodzieży zorganizowana przez Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi. Tym razem w wymianie uczestniczyli młodzi ludzie z Polski, Litwy i Czech. Młodzież spotkała się w Gołdapi  dzięki funduszom z programu Unii Europejskiej Erasmus+. Podczas 7-dniowego pobytu młodzież poszerzyła wiedzę o proekologicznym i prozdrowotnym stylu życia, poznawali […]

Read more
1 2 3 4 15