Spotkanie z funkcjonariuszami Policji

„Bezpieczny na drodze w szkole i w domu”. – pod takim hasłem odbyły się zajęcia w CKiW OHP w Gołdapi z funkcjonariuszami Policji asp. szt. Martą Andruczyk oraz st. sierż. Joanną Niewińską. Zajęcia odbyły się w ramach podpisanego porozumienia.

Pogadanka dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa młodzieży. Uczestników zapoznano z zasadami bezpiecznego zachowania się pieszego na drodze oraz z zasadami ruchu drogowego, omówiono najczęstsze przyczyny wypadków drogowych. Zwrócono uwagę na ogromne znaczenie odblasków.

Prelekcja dotyczyła także konsekwencji czynów karalnych popełnianych przez nieletnich; demoralizacji młodzieży i jej przejawów. Urozmaiceniem zajęć była możliwość założenia alko i narkogogli, które dają namiastkę postrzegania świata przez osobę będącą pod wpływem środków odurzających.

Zajęcia wpisują się w jedno z priorytetowych zadań realizowanych przez kadrę wychowawczą tj. „podejmowanie działań z zakresu zapewnienia młodzieży bezpieczeństwa i ochrony jej przed krzywdzeniem oraz profilaktyki uzależnień”.

kadra pedagogiczna