REGIONALNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY AKTYWNEJ WASILKÓW

Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie gościł w dniach od 4 pażdziernika do 6 października br. uczestników Regionalnego Spotkania Młodzieży Aktywnej. Przedsięwzięcie miało na celu integrację młodzieży aktywnej z kilku regionów Polski oraz motywowanie jej do dalszego działania w samorządach jednostek OHP.

Pierwszy dzień, po uroczystym przywitaniu gości, rozpoczął się grami i zabawami, które szybko zintegrowały przybyłą młodzież. Elementem jednoczącym uczestników było również wspólne spisanie kontraktu, obowiązującego przez kolejne dni pobytu. Następnym punktem programu były warsztaty z dziewczynami z fundacji Z&S-drugie oblicze. Wieczorem wszyscy wspólnie spotkali się przy grillu, żeby bardziej z integrować się z sobą.
Drugiego dnia wszyscy pojechaliśmy do Białegostoku. Młodzież wraz z kadrą wychowawcza wzięła udział w „Grze miejskiej”, która okazała się świetną zabawą. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy , otrzymali mapy miasta Białystok, a ich zadaniem było odszukanie dwudziestu miejsc zaznaczonych na mapie. Po odszukaniu danego miejsca grupa musiała wykonać określone zadania .Kolejną atrakcją była Papugarnia , a następnie Park Trampolin i Rozrywki-Strefa Wysokich Lotów. ”. Wszyscy wróciliśmy do Wasilkowa bardzo zadowoleni, pogoda również nam dopisała.

Ważnym elementem programu na ten dzień było zaprezentowanie przez młodzież z poszczególnych wojewódzkich komend inicjatyw, jakie podejmowane są na rzecz lokalnej społeczności oraz innych uczestników OHP. Po przedstawieniu swoich działań wszyscy zgodnie stwierdzili, że pomaganie i wspieranie innych jest wartością nadrzędną, kształtuje charakter oraz daje dużo satysfakcji i radości. Po kolacji uczestnicy spotkania wzięli udział w zajęciach plastycznych pt ,, Wylosuj Anioła”- akcja charytatywna, gdzie każdy uczestnik wykonał anioła, napisał kilka słów od siebie . Aniołki zostaną wysłane dla dzieci przebywających na oddziałach onkologii.

Jednak co dobre szybko się kończy i przyszedł czas na podsumowanie spotkania oraz ewaluację. Na zakończenie wszystkim uczestnikom spotkania wręczono upominki.

Poprzez uczestnictwo w Klubach Aktywnych młodzi ludzie wzmacniają szanse na odnalezienie swojego miejsca w życiu społecznym i na rynku pracy, uczą się akceptacji, odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, przeciwdziałają negatywnym postawom bierności i poczuciu braku perspektyw, a także uwrażliwiają się na los innych. Aktywni
uczestnicy OHP w ramach swoich działań angażują się w działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, jak również doskonalą swoje umiejętności zawodowe.

Kadra wychowawcza