Cykl warsztatów dla uczestników OHP

            Młodzież Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Gołdapi uczestniczyła w dwóch końcowych zajęciach (pt.:„Dopalacze” „Pozytywne przekierunkowanie”) cyklu edukacyjnych warsztatów poświęconych profilaktyce uzależnień. Materiał został opracowany i przedstawiony w sześciu  blokach tematycznych stanowiących jedną całość. Część 1. „Uzależnienie”, Część 2 „Pole minowe”, Część 3. „Trawa”, Część 4 „Amfetamina” Część 5. „Dopalacze”, Część 6.”Pozytywne przekierunkowanie”.

            Zajęcia przeprowadził instruktor terapii uzależnień, Pan Leszek Korzeniecki

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia został sfinansowany z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2019”

kadra pedagogiczna